O systemie Hep2O

 

Hep2O

System Hep2O nowej generacji to najbardziej zaawansowany technicznie, profesjonalny system rur łączonych na wcisk wraz z szeroką gamą białych złączek, posiadający kilka wyjątkowych cech umożliwiających skrócenie czasu instalacji i poprawę parametrów pracy. Rury Hep2O są teraz białe, dzięki czemu pasują do nowej gamy złączek, jednak elastyczność rur i łatwość ich układania pozostały dokładnie takie same jak wcześniej.

O jest dostępny w rozmiarach 10, 15, 22 i 28 mm, prosty kod barwny opakowań znacznie ułatwia identyfikację produktu:
• 10 mm: kolor zielony
• 15 mm: kolor niebieski
• 22 mm: kolor fioletowy
• 28 mm: kolor pomarańczowy

Wyjątkowe korzyści z zastosowania systemu nowej generacji

Na podstawie opinii klientów, wszystkich profesjonalnych hydraulików i inżynierów ogrzewnictwa opracowana została lista wyjątkowych cech, jakich nie posiada żaden inny porównywalny system montowany na wcisk.

1. In4SureTM – system rozpoznania połączenia wskazujący na pełne wsunięcie rury. Wystarczy włożyć rurę do złączki i obrócić ją. Jeśli rura jest wsunięta do końca, poczujesz „ocieranie”, wywołane przez wyprofilowaną końcówkę tulei usztywniającej rury stykającą się z zakończonym wypustkami gniazdem wewnątrz złączki.
2. Nowy klucz do demontażu HepKeyTM - inteligentny nowy klucz HepKeyTM sprawia, że demontaż połączenia jest szybki i prosty, w związku z czym rozłączenie rur jest możliwe w dowolnej chwili.
3. Nowa tuleja wspomagająca – SmartSleeveTM umożliwiająca łączenie rur z użyciem mniejszej siły Smart SleeveTM stanowi część nowej technologii In4SureTM, a inteligentna konstrukcja tej tulei usztywniającej rury zmniejsza siłę niezbędną do wepchnięcia rury do złącza.
4. Nowe białe złączki o nowoczesnym wyglądzie - biały kolor, jak również węższa i bardziej opływowa konstrukcja złączek Hep2O powoduje, że są one teraz bardziej akceptowane w zastosowaniach natynkowych.
5. Rura tej samej jakości – teraz w kolorze białym. Zmieniliśmy kolor rur, jednak zachowaliśmy wszystkie pozostałe cechy rur Hep2O. Rury pozostają tak samo elastyczne, a dzięki naszej technologii prostego zwijania pozostają proste porozwinięciu.

 

System Hep2O ewoluował przez ponad 30 lat i obecnie jest najczęściej wybieranym systemem przez profesjonalistów w Wielkiej Brytanii. Dzieje się tak dzięki znacznym korzyściom w zakresie parametrów pracy, łatwiejszej i szybszej instalacji bez rezygnacji z jakości i trwałości połączeń. Najważniejsze zalety rur Hep2O to ciągle elastyczność rur i bezpieczeństwo połączeń. 

- elastyczna rura ułatwia omijanie przeszkód,

- możliwość układania rury wokół przeszkody oznacza zmniejszenie liczby połączeń,

- mniejsza liczba połączeń oznacza krótszy czas montażu instalacji i niższy koszt systemu,

- łączenie na wcisk oznacza brak konieczności zastosowania otwartego ognia i związane z tym ograniczenie ryzyka.

Zastosowanie systemu Hep2O daje również inne długookresowe korzyści w zakresie parametrów pracy w porównaniu do tradycyjnych sztywnych systemów metalowych:

- wykorzystanie rur tworzywowych (PB) wyklucza osadzanie się kamienia kotłowego,
- brak korozji,
- cichsza praca i mniejsze straty ciepła.

Parametry pracy:

Rury Hep2O

Dostępna w prostych odcinkach lub zwojach; typ Standard lub Barier.

1) Rury w odcinkach prostych

Rury proste Hep2O typu Standard i Barrier są sprzedawane w odcinkach o długości 6 m i średnicach 10 mm, 15 mm, 22 mm i 28 mm. Rury proste są tak samo elastyczne, jak rury w zwojach. Są one przeznaczone przede wszystkim do odsłoniętych przewodów rurowych, gdzie estetyka ma duże znaczenie lub gdzie wymagane jest użycie jedynie krótkiego odcinka rury.

2) Rury w zwojach

Unikalną cechą rur Hep2O w zwojach jest ich doskonała zdolność do zachowania prostoliniowości po rozwinięciu, co odróżnia je od niektórych innych rur tworzywowych zachowujących się jak „sprężyna”, co powoduje, że do wykonania stosunkowo prostej instalacji może być wymagany udział dwóch osób.
Rury Hep2O są dużo łatwiejsze do rozwijania i układania ze względu na to, że pozostają tam, gdzie zostały ułożone. Pomimo tego, że ich kolor został zmieniony z szarego na biały, łatwość pracy z nimi pozostała bez zmian.


Rury Hep2O są sprzedawane w zwojach o długości 25-100 m i 400 m i średnicach 10 mm, 15 mm, 22 mm i 28 mm, w specjalnych opakowaniach – SmartPackTM. Dostępne są również rury do ogrzewania podłogowego Ø16 mm w zwojach 100 m, 200 m i 500 m. 

W przypadku instalacji podtynkowych należy stosować izolację zgodnie z zaleceniami przepisów obowiązujących w Polsce. Obejmują one umieszczenie rury Barrier w izolacji termicznej. Dotyczy to również rur Standard stosowanych do wody ciepłej, jak i Barrier stosowanych w instalacjach grzewczych.

Rura Standardowa

Rura standardowa jest odpowiednia do instalacji ciepłej/zimnej wody użytkowej. W przypadku zastosowania w instalacji grzewczej należy stosować odpowiedni inhibitor, taki jak np. Sentinel lub Fernox MB1.

Rura Barrier

Z barierą antydyfuzyjną. Przeznaczona do instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. Posiada barierę tlenową eliminującą przenikanie tlenu.
Zaleca się zastosowanie inhibitorów korozji ze względu na możliwość powstania korozji we wszystkich rodzajach instalacji niezależnie od materiału, z jakiego wykonano rury. Możliwość stosowania w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej.

Uwaga! Rury Hep2O nie są odpowiednie do przesyłu gazu, oleju lub do zastosowania w instalacjach podziemnych.

Cięcie rur Hep2O

Do cięcia rur Hep2O należy stosować zalecane obcinaki (np.: HD74 lub nożyce do cięcia rur tworzywowych). W celu ucięcia rury należy ją umieścić w szczękach nożyc i zacisnąć je, a następnie obrócić rurę, utrzymując nacisk, dopóki rura nie zostanie przecięta. Przed wykonaniem połączenia należy upewnić się, że koniec rury jest czysty, ucięty pod kątem prostym i pozbawiony zadziorów i uszkodzeń powierzchniowych.

Do cięcia rur należy stosować zalecane nożyce. Podczas wykonywania połączenia należy sprawdzać, czy rura jest wsunięta do końca przy pomocy naszej technologii In4SureTM. Należy określić właściwą długość odcinka rury, uciąć ją na jednym z nadrukowanych na rurze znaków „/\” wskazujących na miejsce cięcia. Odległość pomiędzy znakami „/\” to głębokość, na jaką rurę należy wsunąć do złączki, którą należy uwzględnić podczas cięcia. Do cięcia rur Hep2O nie wolno używać piły do metalu czy drewna. Nie należy wykorzystywać uszkodzonych rur. Należy upewnić się, że koniec rury jest czysty, ucięty pod kątem prostym i pozbawiony zadziorów i uszkodzeń powierzchniowych. W przeciwnym razie należy ponownie uciąć rurę.

Złączki Hep2O

Złączki Hep2O są oferowane w kolorze białym. Są one sprzedawane w opakowaniach z kodami barwnymi (patrz rozdział „Opakowanie”). W ofercie są złączki o średnicach 10 mm, 15 mm, 22 mm i 28 mm w szerokim zakresie typów złączek zapewniają- cym możliwość stosowania we wszystkich instalacjach przesyłu ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Wszystkie uszczelki typu o-ring występujące w złączkach Hep2O są wstępnie smarowane podczas montażu fabrycznego i podczas normalnej instalacji; nie jest wymagane ich dodatkowe smarowanie. Jeśli złączka była wykorzystywana wcześniej, smar mógł zostać usunięty i może zachodzić konieczność ponownego smarowania. W takich przypadkach należy zastosować smar w aerozolu do złączek Hep2O w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi instalacji wodnych i zapewnienia zgodności z innymi materiałami wykorzystanymi w systemie.

Montaż rur i złączek Hep2O

Tuleja usztywniająca rury SmartSleeveTM
Przed wykonaniem połączenia przy użyciu rury Hep2O należy do uciętego końca rury wsunąć tuleję usztywniającą rury SmartSleeveTM. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest łączenie rury z łącznikiem mosiężnym do złączki Hep2O.

Tuleja SmartSleeveTM służy do kilku celów:

  • Zapewnia zachowanie przez rurę przekroju okrągłego,
  • Zapewnia właściwe wsunięcie rury do złączki,
  • Profilowany koniec tulei SmartSleeveTM ułatwia sprawdzenie, czy rura jest wsunięta do końca (patrz technologia rozpoznania połączenia In4SureTM),
  • Utrzymuje sztywność rury w złączce,
  • Zachowuje okrągły przekrój rury w ekstremalnych temperaturach,
  • Zaczepia o blokadę SmartSleeveTM w rurze, która pomaga upewnić się, że nie pozostała w złączce podczas demontażu,

Pozostanie tulei w złączce podczas demontażu nie świadczy o wadzie produktu. Wszystkie wkładki do rur SmartSleeveTM są produkowane ze stali nierdzewnej dopuszczonej do kontaktu z wodą i są odporne na zanieczyszczenie. Są zaprojektowane tak, by utrzymywać się wewnątrz rury, jednak jeśli zachodzi taka potrzeba, to można je wyjąć, używając długich szczypiec. W przypadku uszkodzenia tulei SmartSleeveTM nie wolno wykorzystywać jej ponownie.

Łączenie rur Hep2O z miedzią

Złączki Hep2O zostały zaprojektowane tak, że tworzą niezawodne połączenia z metrycznymi rurami miedzianymi zgodnymi z normą BS EN 1057 – R520.

1. Zmierz rurę, pozostawiając dostatecznie duży odcinek, który zostanie wsunięty do złączki, i zaznacz go pisakiem.
2. Utnij rurę miedzianą obcinakiem krążkowym.
3. Dokładnie sprawdź, czy na końcach rur nie ma zadziorów lub opiłków.
4. Wepchnij rurę mocno do złączki.
5. Pociągnij rurę do tyłu (wyszarpnij), żeby upewnić się, że pierścień utrzymujący poprawnie zablokował rurę, uniemożliwiającjej wysunięcie.

Połączenie rury miedzianej o średnicy 10 mm zgodnej z normą BS EN 1057 – R220 ze złączką Hep2O wymaga jedynie nieco więcej wysiłku. Rura miedziana R220 jest bardzo miękka i dlatego jest podatna na odkształcenia lub wgniecenia w przypadku nieostrożnego obchodzenia się z nią. Szczególną uwagę należy zwracać na obcinany koniec. Należy sprawdzić, czy nie ma na nim oznak uszkodzenia. Rury miedziane R220 należy ciąć przy pomocy małego obcinaka krążkowego, po czym należy spiłować ewentualne zadziory, spłukać ewentualne opiłki miedziane i osuszyć rurę.

Sprawdzanie połączenia przy pomocy technologii rozpoznania połączenia In4Sure

W celu określenia głębokości wsunięcia rury do złączki postępuj zgodnie z normalną procedurą opisaną wcześniej (patrz prawidłowy montaż). Technologia rozpoznania połączenia In4SureTM umożliwia dodatkowe sprawdzenie wsunięcia rury dzięki temu, że daje możliwość „wyczucia”, czy rura została wsunięta do końca.

Aby użyć technologii rozpoznania połączenia In4SureTM:
1. Przytrzymaj środkową (nieruchomą) część złączki w jednej dłoni.
2. Po włożeniu odpowiedniej tulei do rury wepchnij rurę mocno do złączki.
3. Podczas wpychania rury obróć ją. Jeśli rura została wsunięta do końca, to wyczujesz „turkotanie” ponieważ profilowany koniec In4SureTM przesuwa się po ząbkowanym gnieździe złączki.
4. Pociągnij rurę do tyłu (wyszarpnij), żeby sprawdzić trwałość połączenia.

Ta prosta procedura ma na celu sprawdzenie, czy połączenie wykonano prawidłowo. Można dokonać oględzin połączenia, sprawdzając, czy następny znak "/\" znajduje się na poziomie końca złączki.

Demontaż połączeń przy użyciu systemu kluczy HepKey

Dostępne są dwa typy klucza HepKeyTM. HepTool, który służy do demontażu złączek w trudno dostępnych miejscach i do łączników mosiężnych GZ/GW.
HepKey PlusTM, który po prostu zaciska się na złączce i utrzymuje pierścień chwytający w pozycji jak na rysunku poniżej:

 Źródło: katalog techniczny Wavin

Hep2O

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl